ΣτόχοιΣτόχοι


Ο γενικός στόχος του AgTech7 είναι να βελτιώσει σημαντικά και πρακτικά τη γνώση των φοιτητών των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων / Ερευνητικών Ινστιτούτων, επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και επενδυτικών αγγέλων σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών τεχνολογιών.
Ο πιο συγκεκριμένος στόχος του του AgTech7 είναι ο εξής:
– Να σχεδιάσει και να ενημερώνει συχνά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές που έχουν αρχικά καθοριστεί:

Ανάλυση δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Τεχνολογίες διαφάνειας αλυσίδας αξίας τροφίμων (π.χ. Blockchain)
Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ρευστότητα και ασφάλιση αγρο-διατροφικών προϊόντων

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Παρακολούθηση Γης για αύξηση αγροτικής παραγωγής και βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων

Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Τεχνικές νευροεπιστήμης για προσωποποιημένο μάρκετινγκ στον αγρο-διατροφικό κλάδο.

Τεχνικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις αγροτεχνολογίας (π.χ. Lean startup)

– Να δοκιμάσει το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών με προσωποποιημένα στις μαθησιακές ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων μέσα ανάπτυξης, (π.χ. εργαστήριο, στρογγυλό τραπέζι συζητήσεων, διαδικτυακά μαθήματα, κλπ).
– Να διευκολύνει την ψηφιακή καινοτομία στον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων, βάσει ενός μεγάλου φάσματος γεωργικών τεχνολογιών, εμπνέοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα των συμμετεχόντων εταιρειών και επενδυτών.
– Να ενισχύσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού των εταιρειών γεωργικών προϊόντων διατροφής, συν-δημιουργώντας το πρόγραμμα εκπαίδευσης και δοκιμάζοντας στο ευρύ κοινό.
– Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή, η ροή και η συν-δημιουργία γνώσεων, προσφέροντας εύκολη κατανόηση και πρακτικά παραδείγματα γεωργικής τεχνολογίας από ολόκληρο το φάσμα των αγροτικών προϊόντων.