Ana Sayfa

Logo_Beli

Log In to Virtual Learning Environment!


AGTECH7: TARLADAN SOFRAYA TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ EĞIİTİMİ İÇİN TARIM-GIDA İŞLETMELERİ, AKADEMİ VE YATIRIM MELEKLERIİ BİLGİ MÜTTEFİKLİĞİ PROJESİ


PROJE HAKKINDA

AgTech7 tarladan sofraya tüm tarım-gıda zincirinde gelecekteki dönüştürücü tarım teknolojileri uygulamalarında bulunmayan disiplinler arası bilgi ve çok aktörlü hareketlenmeyi adresleyen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından kısmi olarak desteklenen bir AB projesidir. Proje şu hedef gruplarına doğrudan yönelmektedir:
  1. Avrupa Yükseköğrenim Kurumları ve Araştırma Enstitülerinde okuyan öğrenciler ile bu kurumlardaki kuluçkalık yöneticileri
  2. Tarım ve gıda işletmeleri
  3. Yatırım melekleri.
Proje bunların bilgi birikimlerini artırarak aşağıdakilerin gerçekleşmesini sağlayacaktır:
  1. Tarım-gıda eğitiminde disiplinlerarasılık; mühendislik inovasyonunun entegrasyonu, ziraat bilgi birikimi ve girişimcilik becerileri; aynı zamanda
  2. Avrupa yatırım meleklerinin ve iş-geliştirme merkezlerinin gelişen tarım ve gıda teknolojilerinin gelecekteki piyasa fırsatları hakkındaki bilinçlendirilmelerini artırmak.
AgTech7 projesinde 7 tarım-gıda teknolojileri öğrenme modülünden oluşan kapsamlı bir müfredatın tasarlanmasında çoklu aktörlerin birlikte yaratma yaklaşımı izlenecektir.
AgTech7 tarladan sofraya tüm tarım-gıda zincirinde gelecekteki dönüştürücü tarım teknolojileri uygulamalarında bulunmayan disiplinler arası bilgi ve çok aktörlü hareketlenmeyi adresleyen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından kısmi olarak desteklenen bir AB projesidir. Proje şu hedef gruplarına doğrudan yönelmektedir:
  1. Avrupa Yükseköğrenim Kurumları ve Araştırma Enstitülerinde okuyan öğrenciler ile bu kurumlardaki kuluçkalık yöneticileri
  2. Tarım ve gıda işletmeleri
  3. Yatırım melekleri
Proje bunların bilgi birikimlerini artırarak aşağıdakilerin gerçekleşmesini sağlayacaktır:
  1. Tarım-gıda eğitiminde disiplinlerarasılık; mühendislik inovasyonunun entegrasyonu, ziraat bilgi birikimi ve girişimcilik becerileri; aynı zamanda
  2. Avrupa yatırım meleklerinin ve iş-geliştirme merkezlerinin gelişen tarım ve gıda teknolojilerinin gelecekteki piyasa fırsatları hakkındaki bilinçlendirilmelerini artırmak
AgTech7 projesinde 7 tarım-gıda teknolojileri öğrenme modülünden oluşan kapsamlı bir müfredatın tasarlanmasında çoklu aktörlerin birlikte yaratma yaklaşımı izlenecektir.
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
Copyright 2020 AgTech7 Consortium All rights reserved.