naslovna

Logo_Beli

Log In to Virtual Learning Environment!


SAVEZ ZNANJA IZMEĐU AGROBIZNISA, AKADEMSKE ZAJEDNICE I BIZNIS ANĐELA ZA INOVATIVNU AGRITEK OBUKU „OD NJIVE DO TRPEZE “


O PROJEKTU

AgTech7 je evropski projekat finansiran iz Erasmus+ programa Evropske unije koji se bavi nedostatkom interdisciplinarnog znanja i višeaktrskom mobilizacijom za buduće inovativne aplikacije u celom lancu hrane od „njive do trpeze“. Projekat podrazumeva sledeće ciljne grupe:
  1. Studenti evropskih visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta i inhouse inkubatora
  2. Preduzetnici u oblasti agrobiznisa
  3. Investitori u oblasti agrotehnike
Projekat će unaprijediti njihovo znanje kako bi olakšao :
  1. Interdisciplinarnost u agro-obrazovanju, integrišući inženjerske inovacije, poljoprivredno znanje i preduzetničke veštine
  2. Ukazivanje investitorima u oblasti agrotehnike na buduće tržišne mogućnosti agrotehnike
AgTech7 će slediti pristup stvaranju od strane više aktera u kreiranju sveobuhvatnog kurikuluma sa 7 agrotehničkih modula.
AgTech7 je evropski projekat finansiran iz Erasmus+ programa Evropske unije koji se bavi nedostatkom interdisciplinarnog znanja i višeaktrskom mobilizacijom za buduće inovativne aplikacije u celom lancu hrane od „njive do trpeze“. Projekat podrazumeva sledeće ciljne grupe:
  1. Studenti evropskih visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta i inhouse inkubatora
  2. Preduzetnici u oblasti agrobiznisa
  3. Investitori u oblasti agrotehnike
Projekat će unaprijediti njihovo znanje kako bi olakšao:
  1. Interdisciplinarnost u agro-obrazovanju, integrišući inženjerske inovacije, poljoprivredno znanje i preduzetničke veštine
  2. Ukazivanje investitorima u oblasti agrotehnike na buduće tržišne mogućnosti agrotehnike
. AgTech7 će slediti pristup stvaranju od strane više aktera u kreiranju sveobuhvatnog kurikuluma sa 7 agrotehničkih modula.
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
Copyright 2020 AgTech7 Consortium All rights reserved.