Home-nl

Logo_Beli

Log In to Virtual Learning Environment!


EEN KENNISVERBINDING VAN AGRIBUSINESS, ACADEMIA EN BUSINESS ANGELS VOOR ONTWRICHTENDE ‘BOER TOT BORD’ AGRO-TECHNOLOGIE-TRAINING


OVER HET PROJECT

AgTech7 is een Europees project, medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie, dat het gebrek aan interdisciplinaire kennis en mobilisatie met meerdere actoren aanpakt. Dit ten behoeve van toekomstige ontwrichtende toepassingen van agro-technologie op de volledige voedselketen van boer tot bord. Het project heeft rechtstreeks betrekking op de volgende doelgroepen:
  1. studenten van Europese instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekinstituten en 'in-house' incubatormanagers
  2. Agribusiness bedrijven
  3. Angel-investeerders
Het project beoogt de kennis van bovenstaande groepen te bevorderen en op die manier
  1. De Interdisciplinariteit in agro-educatie, de integratie van technische innovatie, landbouwkundige know-how en ondernemersvaardigheden te vergemakkelijken en tegelijkertijd
  2. Het inzicht van Europese angel-investeerders en dienstverleners aan startups in de toekomstige marktkansen van de opkomende agro-technologie te vergroten.
AgTech7 zal een co-creatiebenadering met meerdere actoren volgen bij het ontwerpen van een uitgebreid curriculum met 7 agro-technische leermodules.
AgTech7 is een Europees project, medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie, dat het gebrek aan interdisciplinaire kennis en mobilisatie met meerdere actoren aanpakt. Dit ten behoeve van toekomstige ontwrichtende toepassingen van agro-technologie op de volledige voedselketen van boer tot bord. Het project heeft rechtstreeks betrekking op de volgende doelgroepen:
  1. studenten van Europese instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekinstituten en 'in-house' incubatormanagers
  2. Agribusiness bedrijven
  3. Angel-investeerders
Het project beoogt de kennis van bovenstaande groepen te bevorderen en op die manier
  1. De Interdisciplinariteit in agro-educatie, de integratie van technische innovatie, landbouwkundige know-how en ondernemersvaardigheden te vergemakkelijken en tegelijkertijd
  2. Het inzicht van Europese angel-investeerders en dienstverleners aan startups in de toekomstige marktkansen van de opkomende agro-technologie te vergroten.
AgTech7 zal een co-creatiebenadering met meerdere actoren volgen bij het ontwerpen van een uitgebreid curriculum met 7 agro-technische leermodules.
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
Copyright 2020 AgTech7 Consortium All rights reserved.