DoelstellingenObjectives


Het algemene doel van AgTech7 is het significant en praktisch verbeteren van de kennis van Europese studenten en in-house incubatormanagers van IHO’s / onderzoeksinstellingen, agribusiness-ondernemers en business angels inzake een breed scala aan agro-technische disruptieve boer-tot-bord toepassingen.
De doelstellingen van AgTech7 zijn de volgende:
– Het samen ontwerpen en frequent updaten van een curriculum dat bestaat uit de volgende, initieel gedefinieerde thematische onderwerpen:

Data-analyse van de informatiesystemen van boerderij-management
Blockchain voor de transparantie van voedselwaarde-keten.
Financiële innovatie voor verbeterde beschikbaarheid van agri-food in financiering en verzekeringen

IoT en Earth Observation om de landbouwopbrengst te verhogen en efficiëntie van hulpbronnen te verbeteren

Kunstmatige intelligentie in supply chain-optimalisatie
Neurowetenschappelijke marketingtechnieken voor het veranderen van eetgewoonten en gepersonaliseerde branding

Lean startup voor agro-technische ondernemingen

– Het testen van het bovenstaande curriculum met aangepaste inzetmiddelen, afgestemd op de specifieke behoeften en leergewoonten van de verschillende doelgroepen (dwz. klassikaal, workshop, rondetafelgesprekken, vuurgesprekken, gamification, MOOC-stijl leren)
– Het vergemakkelijken van digitale ontwrichting in het agribusiness-domein, gebaseerd op een heel spectrum van hedendaagse boer-tot-bord agro-technische concepten en het aldus moderniseren van de curricula van de deelnemende instellingen voor hoger onderwijs, de startup-diensten van incubatoren, commerciële businessmodellen en in een vroeg stadium investerende praktijken binnen en buiten AgTech7-deelnemers.
– De ondernemersvaardigheden van studenten in het hoger onderwijs, in-house incubatormanagers, onderwijzend personeel en medewerkers van het agro-voedselbedrijf verbeteren door samen het curriculum te creëren en het te testen bij een interdisciplinair publiek.
– Om de uitwisseling, flow en co-creatie van kennis mogelijk te maken door het aanbieden van eenvoudig te begrijpen praktijkvoorbeelden en casussen van agro-technische implementaties van het volledige boer-tot-bord spectrum.